Na Życie

Co Ty będziesz mieć z ubezpieczenia na życie?

Zapewnisz ochronę finansową osobom bliskim, w przypadku gdyby Ciebie zabrakło. Dzięki ubezpieczeniu będą oni mieli możliwość spłaty zaciągniętych przez Ciebie zobowiązań, a także otrzymają wsparcie finansowe przez określony czas.

Kogo obejmuje ochrona?

Ubezpieczenie grupowe zapewnia ochronę Tobie i Twoim najbliższym. W jednym ubezpieczeniu obejmiesz ochroną siebie, współmałżonka a także dzieci. 

Zalety tego ubezpieczenia

a) atrakcyjna oferta;
b) możliwość objęcia ubezpieczeniem już od jednej osoby;
c) szeroki zakres wiekowy przystąpienia do ubezpieczenia;
- Axa wiek przystąpienia od 15 do 55 lat
d) ubezpieczenie nie ma określonego terminu zakończenia (bezterminowe);
e) składka już od 44 zł;
 

Co wchodzi w zakres ubezpieczeń grupowych?

Ty i twoi najbliżsi są ubezpieczeni od szeregu następstw m.in.:

  • Zgon Ubezpieczonego
  • Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw
  • Zgon w wyniku udaru mózgu lub zawału serca
  • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • Ciężkie zachorowania (ubezpieczonego, małżonki(a), dziecka)
  • Zgon rodziców lub teściów ubezpieczonego
  • Pobyt w szpitalu (ubezpieczonego, małżonki(a), dziecka)
  • Urodzenie dziecka
  • Operacje chirurgiczne

Ubezpieczenia grupowe

Podejmij decyzję już dziś. Nieszczęścia chodzą po ludziach, zminimalizuj skutki tych nieszczęść.

Jeżeli jesteś pracodawcą pamiętaj, że w razie śmierci pracownika jesteś zobowiązany zapłacić rodzinie odprawę pośmiertną zgodnie z art 93 Kodeksu Pracy.

Wykupienie pracownikom polisy na życie lub ubezpieczeń grupowych rozwiązuje problem wypłaty odprawy pośmiertnej przez pracodawcę.